DESCRIEREA DE ANALIST COMPORTAMENTAL CONFORM AVIZULUI MINISTERULUI MUNCII NR.2295/DPOPMC/9.11.2021

Analistul comportamental este profesionistul care furnizează servicii conexe actului medical constând în realizarea planurilor de intervenție pe baza principiilor analizei comportamentale.

Analistul comportamental este acum ocupație introdusă în COR.

Demersul a fost inițiat în toamna anului 2019 de către Institutul ABA România, Autism Voice și Help Autism, deoarece analiza comportamentală este o componentă foarte importantă pentru copiii cu tulburări din spectrul autist, beneficiile aduse în procesul de recuperare fiind umanim recunoscute de specialişti şi beneficiari.

Terapia continuă este principala nevoie a copiilor cu TSA şi solicitare a părinţilor beneficiarilor, care fac eforturi uriaşe pentru a susţine costurile aferente acestor terapii, a căror cerere depăşeşte cu mult numărul de specialişti disponibili în România.

În mod paradoxal, terapia ABA şi profesioniştii care oferă aceste servicii nu existau din punct de vedere legal, competenţele şi calitatea serviciilor acestora nefiind reglementate şi neputând fi evaluate.

Furnizorii acestor servicii îşi desfăşoară activitatea formal sub umbrela altor profesii sau ocupații, precum cea de psiholog, asistent social, sociolog, logoped etc. Autorizațiile obținute de acești profesioniști atestă însă exclusiv pregătirea în domeniile de activitate autorizate şi nu în cele prestate în mod real.

Introducerea ocupației în COR și crearea standardelor pentru a practica profesia de analist comportamental va reglementa foarte multe aspecte deficitare in domeniul serviciilor pentru copiii cu autism in special.

În primul rând va permite standardizarea ocupaţiei în vederea desfăşurării corecte, etice și eficace a activităților și intervențiilor de abilitare/reabilitare, precum şi monitorizarea acestora, cu scopul păstrării nivelului de calitate pe termen lung.

În același timp, actualizarea COR constituie premisa necesară pentru:

  • creșterea calității și promovarea profesionalismului prin dezvoltarea de cursuri acreditate de master și studii postuniversitare în domeniul analizei comportamentale;
  • facilitarea accesului persoanelor interesate la o formare profesională standardizată;
  • recunoașterea formării profesionale în analiză comportamentală fără a fi mai fi necesară specializarea într-un domeniu de activitate pe care profesionistul nu îl practică;
  • recunoașterea și echivalarea studiilor și a diplomelor obținute în afara țării;
  • includerea terapiei ABA în categoria serviciilor de sănătate conexe actului medical decontate de la bugetul statului (prin programele naționale de sănătate sau in cadrul sistemtului asigurărilor sociale de sănătate).

 

Continuarea materialului poate fi citită pe site-ul aba-romania.ro. 

DESCRIEREA OCUPATIEI de ANALIST COMPORTAMENTAL conform avizului Ministerului Muncii nr.2295/DPOPMC/9.11.2021 poate fi citită în acest document.

Învață mai multe la cursurile ABA Masters!