CE ESTE ANALIZA COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ?

 1. Analiza factorilor din mediu care declanșează un comportament – ANTECEDENTUL.
 2. Analiza factorilor din mediu care mențin un comportament – CONSECINȚA.
 3. Observarea fiecărui comportament care necesită modelare și descrierea lui OBIECTIVĂ, fără a face interpretări SUBIECTIVE.
 4. Utilizează preferințele copiilor pentru a-i motiva să depună eforturi în învățarea de noi comportamente și abilități.
 5. Utilizează consecințele pentru a modifica comportamentele neadecvate (EXCLUS agresivitate fizică sau verbală).
 6. În cazul copiilor cu autism, pe baza chestionarelor de evaluare a abilităților, se dezvoltă un plan de intervenție personalizat – sunt personalizate ”programele” conform particularităților fiecărui copil.
 7. Sesiunile de terapie se desfășoară cu grijă, căldura, ținând cont de preferințele copilului și capacitatea de a face față solicitărilor.
 8. Este explorată permanent motivația copilului, iar recompensele sunt variate – DULCIURILE reprezintă ultima alegere atunci când copilul nu este încă interesat de alte activități.

CE NU ESTE ANALIZA COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ?

 1. Un set de programe
 2. Un set de programe aplicate la fel tuturor copiilor
 3. Dresaj
 4. Doar condiționare
 5. Utilizează doar alimentele ca recompense
 6. Un mod rigid de lucru
 7. O terapie care îi face copilului rău pe termen lung

Am observat că în ultimul timp circulaă pe net „PĂRERI” despre TERAPIA ABA.

Termenul TERAPIA ABA este de fapt un termen eronat, însă a fost preluat uneori chiar și de către specialiști din obișnuință și pentru că este mai ușor de înțeles probabil de către nespecialiști.

ANALIZA COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ este definită ca știința care aplică sistematic principiile învățării și ale analizei comportamentului pentru a modifica și îmbunătății calitatea vieții beneficiarilor; în ABA, prin experimentare se identifică variabilele responsabile de modificarea comportamentului. ABA se bazează pe observarea directă a beneficiarului în toate mediile la care acesta este necesar să se adapteze.

ERORILE despre ABA apar tocmai pentru că în România oricine poate să spună că face ABA, doar pe baza unor informații obținute prin participarea la cursuri scurte.

ANALIST COMPORTAMENTAL este persoana care a parcurs un curs de formare de 2 ani, minim 320 de ore de teorie, 100 de ore de supervizare directa si 2 000 de ore de practica.

Persoanele care participă la cursurile scurte de formare continuă de 40-60 de ore nu sunt analiști comportamentali, ci ”instructori comportamentali” care pot aplica ABA sub supervizarea unui analist comportamental.

ABA nu este ABUZIVĂ, ci unele persoane care aplica ABA fără o formare conform standardului de mai sus sunt ABUZIVE.

Dacă psihanaliza sau psihoterapia cognitiv comportamentală nu poți practica decât pe baza parcurgerii unui program de formare de lungă durată, așa nici analist comportamental nu poți spune că ești dacă nu îndeplinești standardele de formare.

Este atât de simplu, clar și corect să fie așa.

Material scris de:

Anca Dumitrescu

Psiholog, BCBA