Monitorizarea progresului este un element central în cadrul intervenției ABA. Acest proces ne ajută să înțelegem mai bine nivelul actual de performanță al copilului și să stabilim obiective noi.

Modulul ABA Step by Step cuprinde 250 de protocoale de lucru împărțite pe 14 arii de dezvoltare, ce pot fi monitorizate folosind sistemul de evaluare disponibil în cadrul platformei.

Fiecare nouă abilitate introdusă în planul de intervenție al copilului pornește într-o fază de predare până la atingerea criteriului de masterare specificat în cadrul protocolului, iar ulterior abilitatea se va lucra conform cu recomandările propuse pentru îndeplinirea criteriului de generalizare. Folosind sistemul de evaluare putem avea o evidență clară a tuturor programelor ce se află în predare și a celor care au atins criteriul de masterare, respectiv de generalizare. Astfel, vom ști cu ușurință ce etapă a unui protocol urmează să introducem sau ce nouă abilitate poate fi predată pe fiecare arie de dezvoltare.

Realizarea unei evaluări în modulul ABA Step by Step cuprinde câțiva pași simpli. În primul rând vom completa antetul evaluării cu datele personale ale copilului (nume/prenume, data nașterii) și informații generale legate de programul de intervenție (număr de ore de intervenție, data ședinței).

Urmează apoi înregistrarea nivelului actual de performanță al copilului pe fiecare protocol astfel:

  • vom bifa căsuța corespunzatoare câmpului predare atunci când abilitatea respectivă este în lucru;
  • criteriul masterare va fi bifat pentru abilitățile ce au atins criteriul de masterare specificat în cadrul protocolului;
  • iar criteriul generalizare va fi bifat pentru acele abilități care au îndeplinit cerințele de generalizare descrise de protocol.

Odată ce am finalizat evaluarea, platforma va genera în mod automat un raport pdf în care vom putea analiza procentul protocoalelor aflate în predare și a celor care au atins criteriul de masterare, respectiv de generalizare.

Monitorizarea progresului utilizând modulul de evaluare în cadrul ședințelor de coordonare ne poate oferi informații valoroase despre ritmul de învățare al copilului (prin compararea procentelor obținute de la o ședință la alta), identificarea rapidă a eventualelor dificultăți și stabilirea cu ușurință a următoarelor abilități ce vor fi introduse.