Tehnici ABA în tulburările de spectru autist – Pitești, februarie 2020