Pe  21 – 22 Octombrie 2022 a avut loc a XI-a ediție a celui mai important eveniment din Sud Estul Europei dedicat analizei comportamentale aplicate.

În cadrul acestei ediții colegele noastre Anca Dumitrescu și Claudia Matei au prezentat temele: “Analistul comportamental în Romania” și „Programele de terapie pentru adolescenți și adulți” – Institutul Autism Voice”

Conferința Internațională ABA 2022, cel mai important eveniment din Sud Estul Europei dedicat analizei comportamentale aplicate. În cele 10 ediții anterioare, conferința a strâns peste 70 de lectori străini din SUA, Marea Britanie, Belgia, Spania, Norvegia și India.

În acest articol vom prezenta câteva idei principale din lucrarea „Analistul comportamental în România”, susținută de către Anca Dumitrescu.

Idei principale din prezentarea “Analistul comportamental în Romania”

Este necesar să ne implicăm pentru a continua și susține progresul făcut în domeniu în ultimii ani.

 • După 20 de ani de când se practică ABA în România, analistul comportamental este acum ocupație introdusă în COR.
 • Analistul comportamental a fost introdus în COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) în ianuarie 2022 – cod 226927, grupa de baza 2269, Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de baza anterioare.
 • Conform încadrării în COR, analistul comportamental este profesionistul care furnizează servicii conexe actului medical constând în realizarea planurilor de intervenție pe baza principiilor analizei comportamentale.
 • Momentan analistul comportamental exista doar ca ocupație, încă nu există standard ocupațional și un organism care să reglementeze profesia de analist comportamental.
 • Este necesară o clarificare asupra pașilor viitori care trebuie parcurși în procesul de reglementare a profesiei de analist comportamental și a serviciilor pentru persoanele cu autism din România.
 • Octombrie 2019 – a fost depus dosarul la Ministerul Sănătății
 • Ministerul Muncii a analizat dosarul și a considerat că ocupația de analist comportamental este interdisciplinara și s-au cerut puncte de vedere din partea mai multor instituții:
  • Colegiului Psihologilor din România
  • Autoritatea Națională pentru drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
  • Ministerul Sănătății
  • Ministerul Educației și Cercetării
  • Colegiul Național al Asistenților Sociali
 • Primele răspunsuri din partea instituțiilor menționate au venit după 6 – 8 luni.
 • Punctele de vedere din partea Colegiul Psihologilor și Asistenților Sociali legat de introducerea în COR a ocupației de analist comportamental a fost negativ, considerând că aceste două instituții acoperă în practică ceea ce ar putea face analistul comportamental. Din partea MEC răspunsul a punctat că nu ține de competența lor.
 • În octombrie 2020 am obținut primul aviz pozitiv de la Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.
 • Am redepus dosarul la Ministerul Muncii însă nu a fost suficient un singur aviz și s-a cerut și reformularea avizului de la ANDPDCA.
 • În iulie 2021 am obținut avizul revizuit din partea ANPDCA.
 • Ministerul Sănătății a dat inițial un răspuns neclar, revenind apoi cu un aviz pozitiv în august 2021.
 • Prin urmare, dosarul cu cele două puncte de vedere pozitive a fost apoi depus din nou la Ministerul Muncii, abia în octombrie 2021, fiind cerute apoi noi formulări și reformulări, obținând în final introducerea în COR a ocupației de analist comportamental în ianuarie 2022.
 • Demersul a durat mai bine de 2 ani, un proces foarte lent.
 • Înainte de a puncta care sunt pașii viitori, aș vrea să pun accent pe categoriile de profesioniști care practică ABA în România.
 • Conform avizului de la Ministerul Muncii, cerințele referitoare la formarea profesională pentru analistul comportamental sunt: Absolvent de studii universitare de master în domeniile psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, asistenţă socială, sociologie, medicină, filozofie, precum și studii universitare de master/studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul analizei comportamentale, furnizate de o instituţie de învăţământ superior acreditată din România sau din străinătate, recunoscute sau echivalate, după caz, potrivit legii.

Cine practică ABA în România în prezent?

Analist comportamental acreditat internațional – BCBA/ BCaBA

 • a finalizat un curs de formare de 2 ani în ABA – Verified Course  Sequence (acreditat de ABAI)
 • a finalizat 100 de ore de supervizare individuală și 200 de ore de practică
 • a obținut acreditare de la BACB (Board Certified Behavior Analyst)
 • respectă standardele impuse de BACB

Absolvent VCS fără acreditare BCBA/BCaBA

 • a finalizat un curs de formare de 2 ani Verified Course  Sequence, fără a obține certificarea internațională.
 • pot fi psihologi cu drept de liberă practică și există organism de reglementare a activității în practică – Colegiul Psihologilor.
 • nu au altă profesie, iar în acest caz activitatea lor nu este reglementată de nici un organism. Vor avea dificultate în practică pentru că nu pot elibera documente cu parafa.

Psiholog cu competențe în analiza comportamentală aplicată

 • a obținut dreptul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor și a urmat cursuri de formare de scurtă durată.
 • experiența în lucrul cu copiii cu autism.
 • poate avea pregătirea și competențele necesare pentru a aplica analiza comportamentală, însă nu există o garanție a formării profesionale conform standardelor impuse de BACB.

Așa cum un psihoterapeut format în psihanaliză, nu poate aplica psihoterapia cognitiv comportamentală, nici un psiholog fără o formare în ABA nu poate afirma că aplică ABA. Îmi dau seama că aici sunt pe un teren sensibil, cu atât mai mult cu cât cunosc din activitatea profesională psihologi care aplică ABA eficient fără a avea o formare de lungă durată, însă nu ne putem baza doar pe buna credință ci este necesar să avem standarde pe care orice specialist care practică ABA să le întrunească.

Nespecialist

 • Nu este acreditat BCBA.
 • Nu a urmat cursuri de lunga durata.
 • Nu este psiholog cu drept de libera practica.

In acest caz, activitatea lor este una in afara legii si a eticii profesionale.

Ce urmează?

Crearea standardului ocupațional:

 • activități specifice ocupației
 • competențe
 • niveluri de calificare
 • criterii pentru educație și formare profesională

Cursuri postuniversitare/ Cursuri de master

Act normativ care va pune bazele reglementarii PROFESIEI de Analist comportamental

 • Este necesar un act normativ prin care să fie reglementate calificările necesare pentru accesul în profesie, formele de exercitare, activitățile desfășurate de analiștii comportamentali, drepturile și obligațiile, răspunderea acestora în raport cu beneficiarii, precum și constituirea unei organizații profesionale care să reprezinte interesele și să asigure standarde de calitate și norme de deontologie profesională.
 • Exista un grup de lucru  în acest sens, iar proiectul actului normativ este in curs de definitivare.

Organizație profesională

 • Elaborarea standardelor de calitate și a normelor de deontologie profesională pentru exercitarea profesiei de analist comportamental
 • Evidența analiștilor comportamentali din România care desfășoara activitatea în mod legal în România
 • Asigurarea formării profesionale

În acest moment Institutul ABA România a coagulat un grup de analiști comportamentali care pot fi regăsiți pe site și este un pas înainte, însă, până la avizarea actului normativ și crearea organizației profesionale care să impună standardele și să avizeze analiștii comportamentali, Institutul ABA România nu are statutul de a recunoaște oficial analiștii comportamentali.

 • Demersurile au fost făcute până acum de membrii Institutului ABA România cu susținerea Asociațiilor Autism Voice și Help Autism.
 • Implicarea membrilor din Board Institutul ABA Romania a fost una voluntară.
 • Procesul de introducere în COR a fost unul lent, care a durat 2 ani și a necesitat eforturi considerabile pentru convingerea autorităților competente cu privire la utilitatea ocupației de analist comportamental pe fondul ostilității celorlalte organizații profesionale din România.

Mai sunt încă pași de parcurs pentru a avea reglementată profesia de analist comportamental și pentru a înființa o organizație profesională care va asigura respectarea cadrului legal și creșterea calității actului profesional prin elaborarea de standarde profesionale și a normelor deontologice, dar și sancționarea practicilor neconforme.

Despre Anca Dumitrescu

Anca are specializare în analiza comportamentală aplicată încă din 2010, certificată ca primul analist comportamental BCBA din România. Este unul dintre cei mai importanți formatori naționali, fiind implicată atât în dezvoltarea cursurilor de formare de scurtă durată ale psihologilor și terapeuților ABA, dar și în programul Clemson-România – Verified Course Sequence în analiza comportamentală aplicată, inițiat în 2016.

Anca a fondat Autism VOICE împreună cu Claudia Matei și Oliviana Giura, organizația prin care a reușit să dezvolte primele standarde de calitate din România în terapia copiilor cu TSA și primele proiecte de formare a specialiștilor la nivel național. Este implicată în coordonarea programelor din cadrul celor două centre Autism Voice, în acțiuni de reglementare a statutului analizei comportamentale în România, în campanii de informare, lobby & advocacy și mai ales în proiectele care susțin familiile copiilor cu TSA, tulburări de dezvoltare și terapia acestora. Anca este deasemenea Coordonator științific al ABA Bucharest International Conference si Presedinte al Institutului ABA Romania.

În cei 16 ani de experiență și implicare activă în domeniu a făcut posibile nu doar dezvoltarea analizei comportamentale la noi în țară și a serviciilor pentru copii, dar și consolidarea statutului specialiștilor, oferindu-le un ghid etic pentru a profesa și toate informațiile academice necesare practicii.